De afgelopen maanden is volop gewerkt aan het project reconstructie Broekdijk. Ondanks de opgelegde corona maatregelen zijn de werkzaamheden nauwelijks vertraagd. De straatmakers hebben op gepaste afstand van elkaar kunnen werken.

Op dit moment (20 mei) is de hoofdrijbaan gereed en wordt er volop gewerkt aan het fietspad. De fietsers maken nu tijdelijk gebruik van de rijbaan. In week 20 en 21 wordt het fietspad geasfalteerd. Na controle is gebleken dat een deel van het fietspad en de rijweg in fase 1 niet voldeed aan de gevraagde kwaliteit. Het herstelwerk van dit deel fietspad en rijweg wordt ook in deze weken uitgevoerd. Hierna worden de inritten en bermen aangebracht en afgewerkt.

Volgens planning wordt de rijweg en het fietspad voor 1 juni opengesteld voor al het verkeer. De aannemer zal niet voor deze datum alles hebben afgerond. De werkzaamheden die na deze datum plaatsvinden worden uitgevoerd, zonder dat de weg daarbij wordt afgesloten.

Nog uit te voeren werkzaamheden na 1 juni zijn:

  • Fietsbrug Hooijdonksebeek: Het opknappen omvat ondermeer het brugdek voorzien van een rode slijtlaag, het schilderen van de leuningen en het opknappen van de beschoeiing onder de brug.
  • Wildspiegels: In de bermen langs het gehele traject worden wildspiegels geplaatst voor de veiligheid van de weggebruiker.
  • Dassentunnel: Tijdens de reconstructie is er een voorziening aangelegd om dassen de rijbaan te laten passeren. De afrondende werkzaamheden voor deze voorziening moeten nog worden aangebracht. Dit houdt onder andere in, het plaatsen van hekjes, poorten en het aanbrengen van een afrastering die de dassen geleid naar de tunnel.