Eind 2020 vroegen we onze inwoners om hun kijk op de kwaliteiten dorps, groen, rustig en gezellig. Belangrijk volgens en vóór de inwoners van Nuenen. Bijna 1.500 mensen vulden de online vragenlijst in. En dat leverde een mooie kijk op hoe de Nuenenaar zijn of haar gemeente ziet: veel groen in de wijk, buitengebied dichtbij, knus centrum en terrassen rond het park.

Voor de online vragenlijst wierpen zes fotografen hun blik op onze dorpen en gaven zo hun visie op de kwaliteiten dorps, groen, rustig en gezellig. Deze kwaliteiten werden eerder, tijdens interviews en bijeenkomsten, door de inwoners het meeste genoemd. Maar wat betekenen deze subjectieve begrippen nu eigenlijk? Wat maakt Nuenen groen? Daarvoor was vervolgonderzoek nodig. Om zo meer inzicht te krijgen in hoe de inwoners naar deze kwaliteiten kijken. 

Woord en beeld

Met een ouderwetse ansichtkaart werden inwoners uitgenodigd de online vragenlijst in te vullen. Ze konden daarvoor de foto’s selecteren die ze het beste vonden passen bij de termen. Daarnaast konden ze kiezen uit verschillende uitspraken passend bij de kwaliteiten. Zo krijgen we meer inzicht in de kwaliteiten en de beleving daarbij. En kunnen we in de omgevingsvisie deze kwaliteiten nog beter beschrijven. Om ze in de toekomst te kunnen koesteren en verbeteren. De omgevingsvisie gaat immers over de fysieke leefomgeving en hoe de kwaliteit hiervan kan worden verbeterd.

Favoriete plekken

Naast de vier kwaliteiten in woord en beeld, konden deelnemers ook aangeven wat hun favoriete plek was in de gemeente én welke plek in hun ogen beter kan. Ook dit onderdeel leverde zeer veel, nuttige reacties op. Deze worden nu geïnventariseerd en gerubriceerd zodat ze bij toekomstige ontwikkeling in beeld zijn. 

De omgevingsvisie

De gekozen uitspraken en foto’s uit het onderzoek, bieden een beter beeld van hoe de Nuenenaar kijkt naar de kwaliteiten dorps, groen, rustig en gezellig. Deze inzichten zijn meegenomen in de omgevingsvisie voor de gemeente Nuenen. Deze wordt later dit jaar door de gemeenteraad besproken en naar verwachting in de loop van dit jaar goedgekeurd. Streven is de omgevingsvisie voor 1 januari 2022 gereed te hebben. Op dat moment gaat namelijk de Omgevingswet in. Met de komst van deze wet verandert er veel. Zo bundelt de wet 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Meer informatie over de omgevingsvisie?

Meer informatie over de omgevingsvisie en een overzicht van alle resultaten vindt u op onze webpagina Omgevingsvisie.

 

Meest gekozen foto's per kwaliteit

Meest gekozen uitspraken per onderwerp

Welke uitspraak past het beste bij rustig Nuenen? 
1.    “Veel groen in de wijk” (502 stemmen)
2.    “Wandelen in het bos” (433 stemmen)
3.    “Een rustige woonstraat| (369 stemmen)

Welke uitspraak past het beste bij groen Nuenen? 
1.    “Buitengebied dichtbij” (438 stemmen)
2.    “Groene parken in het dorp” (360 stemmen)
3.    “Nuenense broek en de Herendonken” (331 stemmen)

Welke uitspraak past het beste bij gezellig Nuenen? 
1.    “Knus centrum” (434 stemmen)
2.    “Lekker uiteten” (412 stemmen)
3.    “Een vol terras” (333 stemmen)

Welke uitspraak past het beste bij dorps Nuenen?  
1.    “De terrassen rond het park” (412 stemmen)
2.    “Pittoresk dorp” (295 stemmen)
3.    “Gelegen in het groen” (287 stemmen)