Als iemand op een adres staat ingeschreven maar (het vermoeden bestaat dat) diegene er niet meer woont, kan de gemeente een adresonderzoek starten. De gemeente gaat dan op zoek naar iemands actuele woon- of verblijfadres. 

Voorwaarden

De eigenaar, huurder of medebewoner van de woning kan het adresonderzoek starten. U kunt een adresonderzoek ook weer intrekken. 

In de volgende gevallen kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente:

  • Iemand staat op uw adres ingeschreven die er niet woont.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres, maar u wil uw toestemming voor het briefadres intrekken.

Post retour afzender

We adviseren u om post voor personen die niet op uw adres wonen ongeopend retour afzender te sturen. Dit doet u door met pen een kruis te zetten door de adresgegevens. Zet op de envelop 'Vertrokken - retour afzender.' Als u het juiste adres weet van degene aan wie de brief gericht is, schrijf dit dan ook op de envelop. 

Doe de brief daarna via uw dichtstbijzijnde centrale brievenbus op de post. De brief gaat sowieso terug naar de afzender, ongeacht of u hier het juiste adres op vermeld heeft. Zo weet de afzender dat hij/zij geen post meer naar dit adres moet sturen. 

Gemeentepost 

Tijdens een adresonderzoek verzenden wij nog altijd brieven naar degene die in onderzoek staat. De gemeente is wettelijk verplicht om personen op het laatst bekende adres aan te schrijven. Ook deze post kunt u retour afzender sturen. 

Benodigde documenten

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurcontract);
  • naam, geboortedatum, e-mailadres en/of telefoonnummer van de persoon om wie het gaat (indien dit u bekend is).

Aanmelden adresonderzoek 

Wilt u een adresonderzoek starten? Neem dan contact op met de backoffice van burgerzaken:

We zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 09:00-17:00, en vrijdags tussen 09:00-12:30 uur.