Wat is het?

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

De vergaderingen van de dorpsbouwmeester is openbaar. De openbaarheid is beperkt tot het bijwonen van de vergadering. De vergaderingen van de dorpsbouwmeester zijn doorgaans op dinsdagmiddag in de oneven weken.

De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. 

Wat moet ik doen?

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag een principeverzoek aan.