Wij besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. We willen daarom zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Bekijk de status van de toegankelijkheidsverklaring die gaat over de inhoud van de website: www.nuenen.nl.

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Nuenen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Naar aanleiding van de inspectie door Cardan Technobility (31-08-2020) volgens de WCAG 2.1, niveau AA hebben wij verbeterpunten doorgevoerd en openstaande technische verbeterpunten doorgegeven aan de leverancier. Onze website voldoet gedeeltelijk aan de gestelde eisen van de wet digitale toegankelijkheid.

Bekijk het onderzoeksrapport van Nuenen.nl uitgevoerd door Cardan Technobility (pdf) - d.d. 15 augustus 2022.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te behouden en te verbeteren

  • Controle vóór publicatie: De product pagina’s worden door de webredactie getoetst op alle onderdelen op toegankelijkheid
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd. Bovendien volgen ze trainingen over toegankelijkheid van pdf-bestanden.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent en Wizenote. 
  • Toetsing: Periodiek worden alle interne en externe links regelmatig getoetst door een automatische toetstool.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Onderzoek: De webredactie onderzoekt regelmatig onze website en de gevonden problemen worden direct opgelost. Daarnaast wordt er elk jaar een inspectie uitgevoerd door Cardan Technobility (WCAG 2.1 inspectie niveau AA)

Extra toelichting:

Hoewel het nog niet verplicht is om alle PDF bestanden toegankelijk te publiceren, zijn wij bezig om deze toegankelijk te maken of te vervangen.

Website Nuenen Helpt

Gemeente Nuenen is eigenaar van de website www.nuenenhelpt.nl en daarmee ook verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid ervan. De toegankelijkheidsverklaring van de website Nuenen Helpt is opgesteld op 22 augustus 2023.

Website Verkiezingen

Gemeente Nuenen is eigenaar van de website verkiezingen.nuenen.nl en daarmee ook verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid ervan. De toegankelijkheidsverklaring van de website Verkiezingen is opgesteld op 6 juni 2023.

Afsprakenportaal

Gemeente Nuenen is eigenaar van de website www.nuenen.mijnafspraakmaken.nl en daarmee ook verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid ervan. De toegankelijkheidsverklaring van de website Afsprakenportaal is opgesteld op 15 augustus 2022.

Website Open Nuenen

Gemeente Nuenen is eigenaar van de website open.nuenen.nl en daarmee ook verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid ervan.
Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. De bijlagen die wij publiceren voldoen echter niet altijd aan deze eis. Kunt u een document niet lezen? Neem contact op met ons en wij helpen u verder.