Direct regelen

DigiD linkSubsidie aanvragen
 

We nemen uw aanvraag na ontvangst in behandeling en nemen eventueel contact op om de maatregelen te bespreken. Een afspraak maken om bij u thuis mee te kijken en tips te geven kan ook.

Wateroverlast door klimaatverandering

Het klimaat verandert en dat zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval in een korte tijd en lange droge periodes komen steeds vaker voor. Dit heeft vaak grote gevolgen. Zoals wateroverlast in uw straat of wijk, maar ook verdroging van tuinen en natuur.

De gemeente neemt veel maatregelen om in te spelen op het veranderende klimaat. We leggen ondergrondse en bovengrondse voorzieningen aan om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld een infiltratievoorziening. Daarmee wordt het regenwater tijdelijk opgevangen, zakt het geleidelijk weg in de bodem en wordt het grondwater aangevuld. Zo kunnen we het regenwater langer vasthouden.

Doe zelf ook mee en vang regenwater op in uw tuin!

U kunt zelf ook meehelpen. Zo zijn er allerlei mogelijkheden om het regenwater niet af te voeren via het riool, maar op te vangen in uw tuin.

 • U kunt een regenpijp loskoppelen van het riool en het regenwater rechtstreeks uw tuin in laten lopen, eventueel met behulp van een wadi of regenton.
 • U kunt een regenwatervijver aanleggen.
 • Het regenwater kan ook met infiltratiekratten ondergronds gebracht worden.
 • U kunt een ondergrondse tank plaatsen.
 • U kunt een grindkoffer gebruiken
 • Een groen dak is natuurlijk ook een prima oplossing.

Voor al dit soort maatregelen is een subsidieregeling beschikbaar.

Voorwaarden subsidie

Om voor de subsidieregeling in aanmerking te komen, gelden onder andere deze voorwaarden:

 • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen
 • U bent, als aanvrager, eigenaar van het af te koppelen perceel
 • U gaat minimaal 20m² verhard oppervlak afkoppelen
 • Het af te koppelen verharde oppervlak is legaal aangesloten op een hemelwaterriool dat aangelegd is vóór 2006, of een gemengd riool
 • Het dak is minimaal 2 jaar oud
 • Het afkoppelen mag geen overlast veroorzaken op aanliggende percelen
 • Het afgekoppelde regenwater wordt geïnfiltreerd op eigen terrein of wordt bovengronds nuttig hergebruikt

In de volledige subsidieregeling(externe link) zijn alle voorwaarden te lezen.

Deze regeling geldt voor particulieren en bedrijven en is van toepassing op bestaande gebouwen. De subsidieverordening afkoppelen hemelwater van de gemeente Nuenen omvat ook subsidie voor groene daken.

Waarom afkoppelen?

Van al het water dat valt in Nederland verdwijnt 80% binnen 24 uur in de Noordzee of in de zuiveringsinstallaties. Dat vonden we vroeger een goed idee. We hebben in de gehele provincie beken rechtgetrokken, zodat het water snel wegliep naar de rivieren. We ondervinden nu dat dit op de hoge zandgronden waar wij op wonen niet zo handig is. Al ons water loopt rechtstreeks naar de lager gelegen delen in het westen van het land.  En u hebt vast zelf ook gemerkt dat we tegenwoordig regelmatig langere periodes van droogte meemaken, met name in de zomer. Er valt nog altijd net zoveel water als voorheen, maar het valt amper nog in de hete maanden. Daardoor droogt de Brabantse bodem nu vaak op.

Daarnaast zijn er vaker periodes van hevige regenval buiten de droge periodes om. De regen die dan valt wordt via het riool afgevoerd. Maar dat riool kan die grote hoeveelheden die plotseling vallen niet aan, waardoor dit water omhoog komt en op straat terecht komt. Op zulke momenten komt niet alleen het regenwater op straat terecht, maar ook het afvalwater uit onze keukens, wasmachines en toiletten. Dat is geen gunstige situatie!

Als we het regenwater dat op onze daken valt in de tuin laten lopen en de grond in laten trekken, in plaats van afvoeren, lossen we beide problemen op: minder overlast bij hoosbuien en een betere grondwaterstand in de zomer. Helpt u ook mee?

Hoe werkt het afkoppelen?

Het klinkt best ingewikkeld, regenwater afkoppelen. Maar het is echt heel simpel. Met een onderstaand stappenplan, een ijzerzaagje, een afsluitdop en een bochtstuk bent u eigenlijk al klaar.

Tekeningen die de 6 beschreven stappen weergeven

 1. Markeer de regenpijp op circa 3cm en circa 20 cm vanaf de grond.
 2. Zaag de regenpijp op beide plekken helemaal door.
 3. Vlak de randen af met schuurpapier.
 4. Dop het stukje regenpijp dat uit de grond komt af met een afsluitkapje. Lijmen is niet nodig.
 5. Schuif de bocht op het bovenste deel van de regenpijp
 6. Zorg ervoor dat het water minimaal 1,5m van de gevel gebracht wordt, naar een plek met begroeiing, waar het water makkelijk de grond in kan.

Nu bent u afgekoppeld! Zo makkelijk kan het zijn. Dit is de basis, u kunt het nog uitgebreider maken als u wilt. Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden voor het bovengronds en ondergronds verwerken van regenwater.

Bovengronds verwerken van regenwater

Er zijn verschillende mogelijkheden om regenwater bovengronds te verwerken. Houd er rekening mee dat u voor iedere vierkante meter die u afkoppelt, een halve vierkante meter onbestrate grond nodig hebt om het water te laten infiltreren. Bijvoorbeeld: u koppelt een dak van 20m² af, dan hebt u 10m² onbestrate grond nodig om het water in te laten wegzakken.

 • Regenton: Dit is verreweg de populairste manier om af te koppelen. Sluit een regenton aan op de afgekoppelde regenpijp, met een verloop naar een groen deel van de tuin. Als de ton vol is, loopt het water dan naar een geschikte plek en slaat het niet over de dakgoot. En in droge periodes heeft u een buffertje waarmee u de tuin van water kunt voorzien.
 • Wadi: Maak een brede greppel in de tuin waar het water in kan stromen. Af en toe zal deze vol staan of zelfs een beetje overlopen. In droge periodes kan de wadi een tijdje droog vallen. U kunt zelf bedenken hoe diep en hoe lang u de wadi wilt maken. Zet er wat vochtminnende planten in en omheen en creëer zo een interessant microklimaat in de tuin. Planten zoals kattenstaart en watermunt kunnen prima overleven als het even droog staat. Als u kinderen hebt is een ondiepe maar brede wadi leuk. Laarzen aan en stampen maar!
 • Regenwatervijver: Hetzelfde idee als een wadi, maar dan met de bedoeling dat er altijd water in blijft staan zodat er waterdieren in kunnen leven. Bij kleigronden is dit een prima oplossing voor het afwateren van de tuin. Op zandgronden is het lastig het water vast te houden in de zomer. Dan zal er toch vijverfolie gebruikt moeten worden.

Bij al deze oplossingen is het verstandig een bladvang te gebruiken. Dat is een rooster die voorkomt dat gevallen blad in de regenpijp terecht komt en zo verstoppingen veroorzaakt. De bladvang moet af en toe schoongemaakt worden.

Ondergronds verwerken van regenwater

Een ondergrondse voorziening dient een minimale bergingscapaciteit van minimaal 20 liter per m² te hebben. Dat betekent dat u per vierkante meter afgekoppeld dak 20 liter water dient te bergen. Bijvoorbeeld: als u een dak van 20m² afkoppelt, hebt u een waterberging van minimaal 400 liter nodig. 

 • Ondergrondse tank: Een tank, die onder de grond zit met een pomp om het water weer op te pompen. Sommige mensen gebruiken dit om de tuin water te geven in de zomer, anderen hebben de tank aangesloten op bijvoorbeeld het toilet.
 • Infiltratiekratten: Deze kratten zorgen ervoor dat het water ondergronds langzaam geïnfiltreerd wordt. Vaak worden deze kratten ook gebruikt als overloop bij andere ondergrondse oplossingen.
 • Grindkoffer: Hetzelfde idee als een infiltratiekrat, maar dan een put vol met grind waardoor het water langzaam in de bodem sijpelt.
 • Infiltratieleiding: Het is ook mogelijk een infiltratieleiding onder de grond te leggen. Dit is een flexibele buis met gaatjes in de wanden en een infiltratie laag er omheen, zoals kokos. Deze oplossing wordt vaak gebruikt in combinatie met bovenstaande oplossingen. Het nadeel is wel dat de buitenste laag na enkele jaren vergaat. Dan is het daarna gewoon een plastic buis met gaatjes.

Bij ondergrondse voorzieningen is het verstandig om naar de bladvang (een rooster dat ervoor zorgt dat gevallen blad de boel niet kan verstoppen) ook een zandvang te gebruiken. Dat is een betonnen bak waar het water door stroomt en het zand in afzet. Deze zijn beide nodig om te voorkomen dat de leidingen verstopt of vervuild raken. Ze moeten af en toe schoongemaakt worden. Daarnaast is het ook bij ondergrondse oplossingen belangrijk een overloop te maken.

Hoeveel subsidie krijg ik?

Subsidieregeling bij af te koppelen oppervlakken ten behoeve van bovengronds verwerken van regenwater in de tuin:

 • Bij af te koppelen oppervlakken van 20m² t/m 200m² bedraagt de subsidie €5,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak, met een maximum van € 300,- per subsidieaanvraag.
 • Bij af te koppelen oppervlakken groter dan 200m² bedraagt de subsidie €5,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak, met een maximum van €5.000,- per subsidieaanvraag.

Subsidieregeling bij af te koppelen oppervlakken ten behoeve van ondergronds verwerken van regenwater in de tuin:

 • Bij af te koppelen oppervlakken van 20m² t/m 200m² bedraagt de subsidie €10,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak, met een maximum van €600,-.
 • Bij af te koppelen oppervlakken groter dan 200m² bedraagt de subsidie €10,- per m² afgekoppelde verhard oppervlak, met een maximum van €10.000,- per subsidieaanvraag.

Alle subsidiebedragen zijn inclusief de subsidie welke door Waterschap de Dommel wordt verstrekt. Heeft u nog vragen over de regeling? Neem contact op met de gemeente.

Subsidie aanvragen

Om de subsidie aan te vragen vult u het aanvraagformulier in.

Na ontvangst neemt een van onze medewerkers uw aanvraag in behandeling. Indien nodig wordt er contact opgenomen om de maatregelen te bespreken. Een afspraak maken om bij u thuis mee te kijken en tips te geven kan ook. U kunt contact opnemen via het contactformulier.

Voor ondernemers

Ook voor bedrijven is het interessant om regenwater af te koppelen. Zo draagt u een steentje bij aan een gezonde omgeving en voorkomt u wateroverlast bij hoosbuien. Voor bedrijven zijn er ook verschillende mogelijkheden om af te koppelen. Denk bijvoorbeeld aan waterdoorlatende bestrating, een wadi of een stukje tuin waar uw medewerkers kunnen pauzeren.

We begrijpen dat een bedrijfspand maatwerk vereist. Er zijn zowel vanuit de gemeente als vanuit het waterschap subsidieregelingen. Neem gerust contact op via afkoppelen@nuenen.nl, dan kijken we samen naar de beste oplossing voor uw bedrijf. 

Veelgestelde Vragen

Wat kost afkoppelen?

De prijs voor het afkoppelen varieert enorm. Hier enkele mogelijkheden op een rij:

 • Alleen doorzagen, afdoppen en de tuin inleiden: 25 tot 35 euro (25 voor de afkoppelset, 10 euro om eventueel nog wat extra PVC buis en een zaagje te kopen)
 • Wadi: Het graven van een gat in de grond is heel goedkoop. Waarschijnlijk is er echter nog wat leidingwerk nodig om het water er naartoe te leiden, en een afkoppelset en zaagje. U kunt er dan nog voor kiezen om de boel op te fleuren met planten en bodembedekking.
 • Regenton: De prijs van regentonnen begint ongeveer rond de 50 euro. Dat is dan een hele kleine, basic kunststof ton. Hoe mooier en groter het wordt, hoe duurder de ton. Dit kan oplopen tot enkele honderden euro. En dan heeft u daarbij ook de afkoppelset nodig.
 • Infiltratiekratten: De kratten zelf beginnen bij ongeveer 50 euro. Maar daarbij komt ook nog de geotextiel  bedekking, een zandvangput, bladafscheider, vulautomaat, ondergronds leidingwerk en graafwerk. Reken op minimaal 450 euro voor deze oplossing.

Welke afkoppelmethode is geschikt voor mijn woning?

Dit ligt aan uw woning, de indeling van uw tuin en uw persoonlijke voorkeuren. Als u er niet uit komt denken wij graag met u mee. Vul het contactformulier in of mail naar afkoppelen@nuenen.nl

Kan iemand het ontkoppelen voor mij doen?

U kunt gerenommeerde klusbedrijven of loodgieters vragen het afkoppelen voor u te doen.

Krijg ik ook subsidie als ik een regenton aansluit zonder de regenpijp door te zagen?

De subsidie is echt bedoeld voor het doorzagen en afdoppen van de regenpijp. Voor het aansluiten van een regenton zonder af te koppelen is geen subsidieregeling beschikbaar.

Subsidie rekentool

Onderstaand treft u de subsidie rekentool. U kunt deze ook bekijken op volledig scherm in een nieuw tabblad(externe link)