De gemeenteraad moet de gemeentelijke organisatie financieel kunnen controleren. Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad een gemeentelijke auditcommissie in het leven geroepen. De auditcommissie is in feite een verlengstuk van de gemeenteraad zonder politiek karakter.

Het doel van de auditcommissie is afstemming over de accountantscontrole en Planning & Controlcyclus, zodat die efficiënt en doeltreffend plaatsvindt. De bevoegdheden en taken zijn vastgelegd in de Verordening auditcommissie gemeente Nuenen 2023.