Auditcommissie

De gemeenteraad moet de gemeentelijke organisatie kunnen controleren. Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad een gemeentelijke auditcommissie in het leven geroepen. De auditcommissie is in feite een verlengstuk van de gemeenteraad zonder politiek karakter.

Het doel van de auditcommissie is afstemming over de accountantscontrole en Planning & Controlcyclus, zodat die efficiënt en doeltreffend plaatsvindt. Zo voert de auditcommissie overleg namens de raad en adviseert aan de raad over de aanbesteding, selectie en aanwijzing van de externe accountant. En zij adviseert de raad over de jaarstukken, accountantscontrole en kwaliteitsverbetering van de planning- en controlcyclus.

De bevoegdheden en taken zijn vastgelegd in de Verordening auditcommissie gemeente Nuenen 2020(externe link).

Samenstelling auditcommissie

Leden

Monique Donkers (Voorzitter)             

Cees Meijvis

Peter Uipkes

Hein Pasma

Adviseurs

Jeroen van den Dungen (raadsadviseur)

Bertje van Stiphout (Wethouder)

Henk Meulendijks (Concern controller)