Project upgrade begraafplaats Oude Landen

Update 30 mei 2024: tentoonstelling veranderingen begraafplaats

Sinds begin 2023 is de gemeente Nuenen samen met Jos Kanters Groenvoorziening en de Stichting Beheer gemeentelijke begraafplaats Oude Landen bezig met een ‘upgrade’ van de begraafplaats. Met deze veranderingen willen we meer uiting geven aan het oorspronkelijke ontwerp van de begraafplaats: de ontwikkeling van een parkachtige omgeving. Intussen hebben we heel wat veranderingen doorgevoerd die we graag willen delen met bezoekers en andere geïnteresseerden.

Tijdens een ‘tentoonstelling’ van 31 mei t/m 7 juni belichten we de veranderingen die in het afgelopen jaar gemaakt zijn. Bezoekers van de begraafplaats kunnen hun reactie geven. Op de begraafplaats zetten we enkele borden neer met informatie over de veranderingen en een mogelijkheid om te reageren op een aantal vragen die we hebben. Als afsluiting is er op vrijdagmiddag 7 juni tussen 13.30u en 16.00u een moment om in gesprek te gaan met het projectteam over de veranderingen op de begraafplaats. U bent van harte welkom!

Update 23 mei 2024: nieuwe asfalttoplaag looppaden en parkeerplaats

Vanaf eind mei wordt een nieuwe toplaag aangebracht op de looppaden en de parkeerplaats. Dit zorgt ervoor dat de looppaden en de parkeerplaats er weer als nieuw uit zien. De werkzaamheden kunnen voor enige hinder voor bezoekers zorgen, maar uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer 2 weken duren, afhankelijk van het weer.

Voordat de werkzaamheden aan de toplaag plaatsvinden, wordt op twee plaatsen op de begraafplaats (nabij de overkapping) een strook asfalt uitgezaagd en weggenomen. Hierdoor krijgen de bomen die in dit deel staan meer ruimte voor groei en ontwikkeling.

Update 5 oktober 2023: aanpassing maaibeleid

Aanpassing maaibeleid

We hebben de afgelopen periode proefondervindelijk gekeken hoe het maaibeleid kan worden aangepast waarbij aandacht voor biodiversiteit blijft. Het maaibeleid van de afgelopen periode gaf een ‘rommelig’ en ‘verwaarloosd’ beeld voor bezoekers. De vakken waar het gras langer is gelaten en het ingezaaide bloemenmengsel tot uiting kon komen, waren helaas niet goed verdeeld. Op diverse plekken waren de strookjes te klein van omvang of niet natuurlijk aangelegd. Daarnaast bleek er te weinig ruimte rondom de graven en waren op enkele plekken de graven niet goed te bereiken (bijvoorbeeld bij een ceremonie). De werkgroep heeft daarom - na overleg, input van bezoekers en op basis van de opgedane ervaringen - besloten de werkwijze van het maaibeleid aan te passen. Het volgende is daarbij afgesproken:

  • Alle paden worden zo vaak als nodig gemaaid zodat de lengte van het gras kort blijft met daarbij meer aandacht voor kwaliteit.
  • Rondom alle graven en langs alle verharde looppaden wordt over een breder deel kort gemaaid zodat meer ruimte ontstaat voor bereikbaarheid.
  • Er komen geen kleine strookjes waar het gras langer groeit. Een strook moet voldoende omvang hebben en niet het zicht op en bereikbaarheid van de graven belemmeren.
  • Op een aantal plaatsen - o.a. bij het urnenveld - wordt het gras volledig kort gemaaid. Ook op een aantal andere plekken wordt hier invulling aan gegeven.

Bloemenmengsel

Eerder gaven we aan dat het langer laten groeien van het gras als doel heeft dat de bloemenmengsels die in het voorjaar zijn ingezaaid ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Dit vraagt tijd, want het uiteindelijke beeld met bloemen is veelal pas na 1,5 tot 2 jaar zichtbaar. Dit geeft in de periode tot dan een ander beeld. Het langere gras wordt 2 tot 3 keer per jaar gemaaid zodat het gras uiteindelijk schraler wordt en de bloemenmengsels zich kunnen ontwikkelen. Hetgeen tot nu toe is te zien, is nog niet het mengsel dat in het voorjaar is ingezaaid. Volgens de hovenier wordt dit beeld op lange termijn rustiger met meer kleur vanuit het ingezaaide mengsel.

Sanitaire voorziening

In week 43 t/m 45 wordt de nieuwe sanitaire voorziening geplaatst en de omgeving daarvan opnieuw ingericht. De sanitaire voorziening wordt rondom voorzien van een cortenstalen afscheiding. De voorziening is alleen open tijdens ceremonies en bereikbaar via een nog aan te leggen pad vanaf de opstelplaats van de lijkwagen bij binnenkomst van de begraafplaats (links achter de grote draaipoort). Dit zal tijdelijk wat ‘overlast’ bij de ingang geven doordat er met machines (o.a. kraan) wordt gewerkt. De werkzaamheden zijn zo op elkaar afgestemd dat we dit voor de bezoekers zo beperkt mogelijk kunnen houden.

Waarom een upgrade?

De gemeente Nuenen voert samen met Jos Kanters Groenvoorziening en de Stichting Beheer gemeentelijke begraafplaats Oude Landen het project Upgrade begraafplaats Oude Landen uit. Met dit project willen we meer uiting geven aan het oorspronkelijke ontwerp van de begraafplaats en de ontwikkeling van een parkachtige omgeving. Ook willen we tijdens het project onderzoeken op welke manieren we een hoger kwaliteitsniveau van het beheer en onderhoud van het groen kunnen bereiken.

Wat houdt de upgrade in?

We gaan werken aan een duurzame manier om het groen op de begraafplaats te beheren en te onderhouden. Tijdens het project worden de volgende zaken gerealiseerd zoals het planten van nieuwe bomen en planten, het verbeteren van de bodemstructuur, het aanleggen van drainage en een toplaag op het asfaltgedeelte van de looppaden en de parkeerplaats. Ook komen er nieuwe watertappunten met opslagruimte voor gieters. We gaan op sommige plekken het maaien aanpassen om de biodiversiteit te bevorderen. Hierbij houden we er rekening mee dat de bestaande en nieuwe graven goed toegankelijk blijven. Het zaaien van bloemenmengsels zal meer vlinders en insecten aantrekken. Verder komt er een sanitaire voorziening voor bezoekers tijdens ceremonies en een bloemen snijtafel met gescheiden afvalinzameling.

Wanneer vindt de upgrade plaats?

Het project is gestart begin 2023 en loopt tot eind 2024.

We gaan bij alle werkzaamheden zorgvuldig te werk, met oog voor de bijzondere betekenis van deze plek. Heeft u suggesties voor verbeteringen? Laat het ons gerust weten via info@oudelanden.nl.

De afbeelding toont het proces dat hierboven is beschreven.
De afbeelding toont het proces dat hierboven is beschreven. Klik op de afbeelding om te vergroten.