De gemeente Nuenen voert samen met Jos Kanters Groenvoorziening en de Stichting Beheer gemeentelijke begraafplaats Oude Landen het project Upgrade begraafplaats Oude Landen uit.

Waarom?

Met dit project willen we meer uiting geven aan het oorspronkelijke ontwerp van de begraafplaats en de ontwikkeling van een parkachtige omgeving.

Ook willen we tijdens het project onderzoeken op welke manieren we een hoger kwaliteitsniveau van het beheer en onderhoud van het groen kunnen bereiken.

Wat?

We gaan werken aan een duurzame manier om het groen op de begraafplaats te beheren en te onderhouden. Tijdens het project worden de volgende zaken gerealiseerd zoals het planten van nieuwe bomen en planten, het verbeteren van de bodemstructuur, het aanleggen van drainage en een toplaag op het asfaltgedeelte van de looppaden en de parkeerplaats. Ook komen er nieuwe watertappunten met opslagruimte voor gieters. We gaan op sommige plekken het maaien aanpassen om de biodiversiteit te bevorderen. Hierbij houden we er rekening mee dat de bestaande en nieuwe graven goed toegankelijk blijven. Het zaaien van bloemenmengsels zal meer vlinders en insecten aantrekken. Verder komt er een sanitaire voorziening voor bezoekers tijdens ceremonies en een bloemen snijtafel met gescheiden afvalinzameling.

Wanneer?

Het project is gestart begin 2023 en loopt tot eind 2024.

We zullen bij alle werkzaamheden zorgvuldig te werk gaan, met oog voor de bijzondere betekenis van deze plek. Heeft u suggesties voor verbeteringen? Laat het ons gerust weten via info@oudelanden.nl.

De afbeelding toont het proces dat hierboven is beschreven.
De afbeelding toont het proces dat hierboven is beschreven. Klik op de afbeelding om te vergroten.