Op de speciale website nuenen.begrotingsapp.nl(externe link) kunt u de Planning en Control documenten van gemeente Nuenen (begrotingen en jaarstukken) digitaal raadplegen.