Direct regelen

Afspraak maken: (040) 2631 631

Wat is het?

Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?
  • Als u (ver)bouwplannen heeft welke bouwregels er ingevolge het bestemmingsplan voor u gelden.

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Bestemmingsplannen kunt u bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Bij de gemeente is ook een ruimte waar u de bestemmingsplannen kunt inzien.

Heeft u hulp nodig bij het inzien van een bestemmingsplan of wilt u bij de gemeente een bestemmingsplan inzien dan kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon (040) 2631 631.