Bijstand voor zelfstandigen

Wat is het?

Bijstand voor zelfstandigen (BBZ)

Wilt u voor uzelf beginnen, maar heeft u daarvoor te weinig geld en kunt u ook niet terecht bij een andere kredietverlenende instantie? Werkt u al langer voor uzelf, maar heeft u nu extra financiering nodig? Mogelijk biedt de Bbz regeling voor u hierin een oplossing.

Uitkering voor levensonderhoud

U kunt als zelfstandig ondernemer een uitkering voor levensonderhoud krijgen als uw gezinsinkomen tijdelijk ontoereikend is. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als gevolg van ziekte, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, uitzonderlijke weersomstandigheden, bij de opbouw van het bedrijf in de startfase of de afwikkeling van het bedrijf in de beëindigingsfase.

Bedrijfskrediet

U kunt als zelfstandig ondernemer een (meestal rentedragende) lening krijgen voor bedrijfskrediet. Dit kan nodig zijn om:

 • uw bedrijf of beroep als zelfstandige op te bouwen;
 • voor de voortzetting van uw onderneming op langere termijn;
 • het financieren van kortlopende schulden.

Een voorwaarde voor het bedrijfskrediet is dat het bedrijf of zelfstandig beroep (na de bijstandsverlening) levensvatbaar is en voortgezet kan worden. De levensvatbaarheid wordt door de gemeente beoordeeld. De rente op de lening bedraagt 8% per jaar en de looptijd is maximaal 10 jaar.

Wat moet ik doen?

Bbz aanvragen

 • Voer de gratis Bbz scan uit van 155-Help-een-bedrijf. Na het invullen van de scan deelt 155-Help-een-bedrijf uw gegevens met de gemeente. De gemeente neemt vervolgens contact met u op;of
 • neem direct contact op met de gemeente via het algemene nummer 040 - 263 16 31.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 13 weken na het indienen van uw aanvraag bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar

U geeft uw bezwaar binnen zes weken door. De zes weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. Deze datum vindt u op de brief met het besluit.

Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers

Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van de schuldhulpverlening. Voor meer informatie: hulp bij geldzaken en schulden.

Huis naar Werk

Bent u een zelfstandig ondernemer zonder omzet/met een beperkte omzet vanwege corona? Heeft u hulp nodig bij uw zoektocht naar werk of scholing? Of heeft u als zelfstandig ondernemer vragen over personeel? Iedereen in de hele regio Zuidoost-Brabant kan met dit soort vragen terecht bij het Huis naar Werk. Iedereen die werk zoekt, kan contact opnemen met of binnenlopen bij het Huis naar Werk. Huis naar Werk reikt u de helpende hand. Zij kijken samen met u naar uw wensen en mogelijkheden rondom werk, inkomen en scholing. Voor meer informatie: website Huis naar Werk.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Bbz verwijzen wij u graag naar de volgende websites:

Hoe werkt het?

 • u bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd;
 • u werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf;
 • u bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf;
 • uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen;
 • uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt in Nederland;
 • u heeft alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf;
 • u heeft geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank;
 • uw bedrijf is levensvatbaar, dat wil zeggen u kunt op (korte) termijn zelf weer in uw bestaan voorzien;
 • uw bedrijfsadministratie is ‘up to date’ en beschikbaar.

Naast bovenstaande voorwaarden zijn er aanvullende voorwaarden per doelgroep. De doelgroepen zijn:

 • gevestigde zelfstandigen
 • startende zelfstandigen
 • oudere zelfstandigen
 • beëindigende zelfstandigen