We zien dat de bladkorven goed gebruikt worden. Dat is heel fijn!

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladafval. We zien in de geplaatste bladkorven helaas ook takken en ander snoeiafval. Takken en ander snoeiafval horen niet thuis in de bladkorven. U kunt kleine hoeveelheden snoeiafval inleveren bij een van de 14 permanente groenbakken of grote hoeveelheden bij de milieustraat.

We bekijken de inhoud van de korven bij het ledigen en gaan gele en rode kaarten uitdelen als een bladkorf snoeiafval of takken bevat. Een gele kaart betekent een waarschuwing voor onjuist gebruik. Wordt er de volgende keer weer ander afval dan bladafval in aangetroffen, dan volgt een rode kaart en wordt de bladkorf definitief weggehaald. Op de kaart staat een QR-code. Door die te scannen, krijgt u meer informatie. U kunt ook onze website bezoeken op: www.nuenen.nl/bladkorven.

Helaas zien we dat op heel veel locaties het juiste gebruik niet wordt nageleefd. Er zijn nu al 60 bladkorven die een gele kaart hebben gekregen. Het zou jammer zijn als we genoodzaakt zijn de bladkorven te verwijderen. We nemen de naleving van deze regels zeer serieus en hopen op uw medewerking om deze waardevolle service te behouden.