Op woensdagavond 11 mei 2022 om 19.30 uur ontving Nico van Vroonhoven (79), secretaris van Volkstuinvereniging Nuenen, bij zijn afscheid de bronzen erepenning van de gemeente Nuenen. Aan het begin van de algemene ledenvergadering op de locatie van De Wentelwiek, Jacobushoek 5 te Nuenen reikte wethouder Ralf Stultiëns de gemeentelijke onderscheiding uit.

De heer Nico van Vroonhoven is vanaf de oprichting van de volkstuinvereniging in 1982 gedurende 40 jaar secretaris geweest. Hij had een brede taakopvatting waarbij hij verantwoordelijk was voor de ledenadministratie, het sleutelbeheer, de tuintoewijzing, het machinebeheer, het verzorgen van de bestellingen van de zaden, de redactie van het verenigingsblad en het ondersteunen en inwerken van de andere bestuursleden.

De volkstuinvereniging Nuenen heeft 200 volkstuinen op twee locaties: 123 tuinen aan de Papenvoort en 77 tuinen aan het Wettenseind. Iedereen die in de gemeente Nuenen woont, kan lid worden. Wanneer er niet meteen een tuin beschikbaar is, kom je op de wachtlijst. Aan tijdsbesteding moet je rekenen op jaarlijks minimaal 200 werkuren per tuin.

Met deze bronzen gemeentelijke onderscheiding wil het gemeentebestuur, uit naam van alle inwoners in het algemeen en de leden van de Volkstuinvereniging in het bijzonder, zijn waardering en erkentelijkheid uitdrukken. Van harte gefeliciteerd!

Foto: Nico en Lenie van Vroonhoven