Maak uw buurt veiliger met BuurtWhatsApp!

U kunt als inwoner eenvoudig een bijdrage leveren aan het veiliger maken van uw eigen leefomgeving door lid te worden van een BuurtWhatsApp-groep. In Nuenen zijn inmiddels al vele tientallen BuurtWhatsApp-groepen actief. Het idee is dat buurtbewoners samen goed opletten of er verdachte personen of opvallende dingen in hun buurt voorkomen. Door een WhatsApp-berichtje te sturen worden alle groepsleden razendsnel geactiveerd om op te letten. Het blijkt dat in buurten waar een BuurtWhatsApp-groep bestaat, het aantal inbraken minder is dan in buurten zonder BuurtWhatsApp-groepen. 

Ook lid worden van een BuurtWhatsApp-groep?

Wilt u weten of er in uw straat/buurt al een groep actief is? Stuur dan een mail naar veiligheid@nuenen.nl. Wij zullen vervolgens contact opnemen met de beheerder van de bestaande groep en kunnen er zo voor zorgen dat u wordt toegevoegd aan een bestaande groep. Vanwege de privacy van de beheerders van de groepen staan deze gegevens niet op de website.

Zelf een BuurtWhatsApp-groep starten?

Het oprichten van een buurtpreventie WhatsApp-groep wordt vaak door de bewoners van een wijk onderling geregeld. Maak een ronde door de straat/straten die u graag in uw groep zou willen hebben, om het initiatief mondeling toe lichten en zo aansluiting bij uw buurtgenoten te vinden. Nodig vervolgens uw buurtgenoten schriftelijk uit. Ter ondersteuning kunt u deze brief gebruiken.

Voorbeeldbrief BuurtWhatsApplink naar document

Spelregels BuurtWhatsApp

Bij het gebruik van BuurtWhatsApp hanteren we de volgende spelregels.

 • Deelnemers gebruiken WhatsApp volgens de SAAR-afkorting:
  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer 112
  • A = App om uw waarschuwing te maken aan de buurt
  • R = Reageer: door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en de persoon aan te spreken / observeren / volgen. Betracht daarbij de nodige terughoudendheid.
 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de gemeente Nuenen.
 • WhatsApp is een burgerinitiatief. Dat betekent dat u als inwoner aan zet bent. De gemeente ondersteunt door te informeren over de mogelijkheden.
 • De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844.
 • Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
 • Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze WhatsAppgroep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
 • Spoed? Bel dan altijd 112!
 • Met het nummer 0900-8844 kunt u bellen voor niet-spoedgerelateerde vragen of problemen.
 • Laat door middel van een WhatsApp bericht elkaar weten dat 112 is gebeld, zodat u dubbele meldingen voorkomt.

Delen van foto's

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

Rol gemeente

Het oprichten van een BuurtWhatsApp-groep is een initiatief dat door inwoners zelf opgestart wordt. Als gemeente willen wij graag weten welke groepen er zijn, zodat bijvoorbeeld een wijkagent bij calamiteiten de BuurtWhatsApp-groep via de beheerder kan bereiken. De gemeente deelt via de groepsbeheerder per aangesloten woning één raamsticker uit. Een groep aanmelden voor vermelding op de website kan via een mail naar veiligheid@nuenen.nl

Via onze Facebookpagina en ons twitteraccount delen we regelmatig preventietips en veiligheidsitems.

Wilt u een melding doen over iets in de openbare ruimte? Gebruik dan ons online meldpunt.