De gemeente Nuenen wil een calamiteitenroute aanleggen voor de wijk Esrand in Nederwetten. Dit is een langgekoesterde wens van veel inwoners en de Dorpsraad Nederwetten. De gemeente steunt deze wens.

De weg komt op de Bloemhoeve en het verbindingsstuk naar Esrand. Nu ligt hier alleen een fiets- en voetpad. Op de afbeelding hieronder ziet u een luchtfoto van het gebied.

Ruimtelijke procedure

Om de weg aan te leggen, moet eerst een ruimtelijke procedure worden doorlopen voor een aanpassing van het omgevingsplan. Dit kost tijd, omdat er onderzoeken nodig zijn, zoals bodem- en archeologisch onderzoek. De meeste onderzoeken zijn al gedaan. De ruimtelijke procedure begint deze zomer (2024) met een vergunningaanvraag. 

Woningbouw

Voor de aanleg van de route heeft de gemeente grond gekocht. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de eigenaren van Bloemhoeve 22. Met dit project kunnen in de toekomst ook twee nieuwe woningen worden gebouwd. Buurtbewoners krijgen later meer informatie over het ontwerp van deze woningen.

Meer weten? Kom naar de inloopbijeenkomst

Op woensdag 3 juli organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in MFA De Koppel, De Koppel 7, Nederwetten. U kunt binnenlopen op een tijdstip naar uw keuze tussen 18.30 en 20.00 uur. Er is geen presentatie, maar u kunt vragen stellen en opmerkingen geven. De schetsen van de weg worden getoond. Aanmelden is niet nodig.

Heeft u vragen over de inloopbijeenkomst of over de calamiteitenroute? Neem contact op met projectleider dhr. D. van Schijndel (beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling) via d.vanschijndel@nuenen.nl.