Naar schatting wordt 1 op de 200 leegstaande panden in Nederland gebruikt voor criminele activiteiten. Een leegstaand pand is vaak een ideale plek om illegale activiteiten te ontplooien. Denk hierbij aan hennepplantages, drugslabs, witwassen of illegale opslaglocaties. 

Preventieve controles

Om zicht te krijgen op het gebruik van leegstaande panden met een woonbestemming hebben toezichthouders van de Dommelvallei-gemeenten deze week controles uitgevoerd. Panden met een woonbestemming die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) langer dan een jaar niet zijn bewoond, zijn preventief bezocht. Het doel van het bezoek was te controleren of de gegevens in de BRP overeenkomen met de werkelijkheid en daarnaast om zicht krijgen op wat er zich in een leegstaand pand afspeelt.

Resultaten controle

In zowel Son en Breugel als Nuenen zijn circa 20 adressen bezocht, in Geldrop-Mierlo ongeveer 40. Een greep uit de resultaten: 

  • op diverse adressen bleek sprake van leegstand door verkoop, verbouwing, verhuizing en/of overlijden; 
  • meerdere adressen bleken in gebruik te zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten, deels in strijd met het bestemmingsplan;
  • bij enkele panden zijn onjuiste inschrijvingen in de Basisregistratie Personen vastgesteld;
  • een aantal locaties bleek in gebruik voor bedrijfsdoeleinden en dus in strijd met de woonbestemming;  
  • meerdere adressen worden nog nader onderzocht, waarbij mogelijk de basisregistraties moeten worden aangepast. 

Tegen vastgestelde overtredingen wordt komende periode handhavend opgetreden. Indien nodig worden bestuurlijke maatregelen genomen.

In de toekomst blijven we dit soort controles herhalen en ook nieuwe locaties onder de loep nemen.

Samenwerking Dommelvallei gemeenten

De controlebezoeken hebben plaatsgevonden op dinsdag 23 maart (Geldrop-Mierlo), woensdag 24 maart (Geldrop-Mierlo & Son en Breugel) en donderdag 25 maart (Nuenen). Ze zijn uitgevoerd door een team van toezichthouders, bestaande uit een bouwinspecteur, buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), toezichthouder BRP en een projectleider. 

Datagedreven werken

De lijst met leegstaande panden in een gemeente is tot stand gekomen op basis van een data-analyse. Het past binnen de ambitie van de Dommelvallei-organisaties om meer datagedreven te werken. Datagedreven werken zorgt ervoor dat gemeenten gerichter capaciteit kunnen inzetten en hun beleid daar beter op aan kunnen passen.