Het beekdal van de Kleine Dommel en de Dommel van Geldrop tot en met Son en Breugel is een prachtig gebied waar natuur, recreatie en cultuurhistorie samenkomen. Het ligt midden in de stedelijke omgeving van Eindhoven en omliggende dorpen. Om de kwaliteit te versterken moet er nog veel natuur worden toegevoegd. Brabants Landschap heeft, samen met anderen, het initiatief  genomen om de natuurdoelstellingen in dit gebied te realiseren. Dit in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De partijen kopen daarvoor gronden aan. Maar particulieren en agrariërs kunnen ook zelf bijdragen aan natuur- en landschapsontwikkeling. Grondeigenaren in dit gebied ontvangen hierover een brief. Andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie een kijkje nemen op www.brabantslandschap.nl/dommeldaluitdeverf(externe link).

De nieuwe natuurontwikkeling voert Brabants Landschap niet alleen uit. Naast Brabants Landschap hebben Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel en de gemeenten Nuenen, Eindhoven, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo de handen ineen geslagen om in het Dommeldal het Natuurnetwerk Brabant te realiseren.

Natuurnetwerk Brabant

Het Natuurwetwerk Brabant is door de provincie vastgesteld. Het doel is om voor 2027 bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden door tussenliggende landbouwgronden in te richten en te beheren als natuur. Zo kan een robuuster, beter functionerend natuurnetwerk tot stand komen. Een aantal jaren geleden heette dit de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied wordt ook toegankelijk voor mensen om te ontspannen en te genieten van de omgeving. 

Waterberging en klimaat

In combinatie met natuur dragen de gronden in het beekdal ook bij aan de opvang van water en het voorkomen van hittestress. Juist in de stedelijke omgeving van de Kleine Dommel en de Dommel is deze bijdrage erg belangrijk. 

Film Dommeldal in vogelvlucht

Voor een indruk van het plangebied kunt u de korte film Dommeldal in vogelvlucht(externe link) te bekijken.