Erfgoed wordt steeds meer een bron van inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen. Door ons erfgoed zichtbaar en daarmee beleefbaar te maken, wordt het verhaal van Nuenen, Gerwen en Nederwetten steeds duidelijker.

Onze gemeente heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed dat daaraan herinnert. Wij vinden het belangrijk dat dit erfgoed in stand blijft en wordt onderhouden. Hierbij hoort ook het delen van informatie over ons erfgoed met onze inwoners.

Samen met de regio-archeoloog van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant, leden van de Heemkundekring De Drijehornick en leden van de klankboordgroep Erfgoed is er hard gewerkt om alle beschikbare informatie bij elkaar te brengen. Dit blijft een doorlopend proces omdat er steeds meer naar boven komt. Letterlijk bij archeologische opgravingen en figuurlijk door het bestuderen van oude documenten.

Alle informatie is samengebracht in de nota: Bouwstenen voor de toekomst(externe link). In dit document worden onderwerpen zoals archeologie, historische gebouwen (monumenten) en het landschap beschreven. Bij archeologie gaat het niet alleen om opgravingen en vindplaatsen, maar ook om informatie over de kans dat er op uw stuk land archeologische vondsten zijn.  De historische bebouwing wordt beschreven en op de kaart kunt u alle rijks- en gemeentelijke monumenten terugvinden. Ook het ontstaan van ons landschap wordt beschreven, waardoor duidelijk wordt waarom bepaalde plekken er nu zo uitzien.

Op de website van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant vindt u de Interactieve erfgoedkaart(externe link) van Nuenen(externe link).