Gemeente Nuenen werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen de gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en tussen de burgemeesters. 

Burgemeester en wethouders houden volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. In het register zijn de volgende gemeenschappelijke regelingen opgenomen die bij de gemeente Nuenen c.a. van toepassing zijn:

Metropoolregio Eindhoven (MRE) (voorheen SRE)

De Metropoolregio Eindhoven is een samenwerkingsverband van 21 regiogemeenten, gericht op het realiseren van de ambities van Brainport Eindhoven(externe link). Kijk op de website van Metropoolregio Eindhoven(externe link) voor meer informatie. 
 


Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) is een gemeenschappelijke regeling tussen 21 regiogemeenten op het gebied van (milieu)vergunningverlening, toezicht en handhaving. Meer informatie over de ODZOB(externe link) vindt u op hun website.


Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van veiligheid en het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Meer informatie over Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost(externe link) vindt u op hun website. 


Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de gezondheidszorg. Kijk op de website van de GGD (externe link)voor meer informatie. 


Dienst Dommelvallei

De Dienst Dommelvallei is een samenwerking van Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo op het gebied van personeel en organisatie, financiën, I&A en documentaire informatievoorziening. Meer informatie over de Dienst Dommelvallei(externe link) vindt u op hun website.  


Werkvoorziening de Dommel (WSD)

De WSD-Groep is een partner voor gemeenten en werkgevers en biedt oplossingen voor personeelsvraagstukken. Zij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Lees meer op de website van de WSD(externe link).


Reiniging Blink

Blink is een in Nederland unieke publiek-private samenwerking tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en SUEZ Recycling & Recovery Netherlands. Blink is actief op het gebied van afvalinzameling, grondstoffenbeheer, reiniging en onderhoud van de openbare ruimte en beheer van de milieustraten. Op de website van Blink(externe link) vindt u meer informatie.