Direct regelen

Wat is het?

U kunt de gemeente vragen of u gemeentelijke grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een tuin of wei, opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container. Gaat de gemeente akkoord? Dan mag u de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar.

Ontheffing voor  het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg

Voorwaarden

Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, indien:

  • het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg;
  • het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

Als u voldoet aan de voorwaarden hoeft u geen ontheffing aan te vragen. Voldoet u niet aan de voorwaarden, kunt u de aanvraag online regelen.

Let op: van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer niet tenminste een vrije doorgang van 1,20 strekkende meter wordt gelaten op voetpaden en van 3,50 strekkende meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.

De regels kunt u lezen in de Algemene plaatselijke verordening (afdeling 5 artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg).

Hoe werkt het?

Het melden gebruik van gemeentegrond kunt u online regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD. eHerkenningsmiddel vraagt u via eHerkenning aan.

logo eherkenning

Bij voorkeur een situatieschets met de aanvraag meesturen.

Na het in gebruik nemen van de aangewezen plaats controleren wij of dit conform de voorwaarden gebeurt. Als u de melding doet, verklaart u geen of onvoldoende ruimte te hebben op uw eigen terrein.

Na afloop van de periode van de melding moet alles weer zijn verwijderd. Schade veroorzaakt door het tijdelijk gebruiken, wordt verhaald op de melder.