Wat is het

De gemeente kent een aantal gemeentelijke onderscheidingen. De hoogste gemeentelijke onderscheiding is het ereburgerschap van de gemeente Nuenen c.a. met daaraan gekoppeld een gouden draagspeld/rozetje en oorkonde. De toekenning van het ereburgerschap geschiedt door de raad. De meest voorkomende gemeentelijke onderscheiding is echter het ereteken (een erepenning) in goud, zilver en brons met daaraan gekoppeld een draagteken en oorkonde. De toekenning hiervan geschiedt door het college. De toekenning van de gemeentelijke onderscheidingen is geregeld in de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Nuenen c.a. 2017.

Een gemeentelijke onderscheiding is er voor personen (natuurlijke en rechtspersonen) die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

U kunt daarbij denken aan:

  • Vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, enzovoorts.
  • Verenigingen en organisaties die een 25-, 50-, of 100-jarig jubileum vieren of een ander jubileum.
  • Personen die hele bijzondere prestaties ten behoeve van de samenleving hebben geleverd die veel verder gaan dan wat van iemand kan worden verwacht.

Hoe werkt het

U begint met het invullen van een korte online aanvraag. Van belang is om een zo concreet en compleet mogelijk beeld te hebben van de verdiensten van de voorgedragen persoon.  Deze aanvraag belandt bij een gemeentemedewerker die de aanvraag bekijkt. Deze medewerker neemt contact met u op om de aanvraag te bespreken en te bekijken of er nog aanvullende informatie nodig is. Is er al sprake van een datum voor de mogelijke uitreiking? Tijdens de viering van een jubileum of tijdens een evenement?

Houd rekening met onderstaande zaken:

  • De procedure kan enkele maanden in beslag nemen.
  • Een gemeentelijke onderscheiding hoort een verrassing te zijn.
  • Probeer wel te achterhalen of de persoon een gemeentelijke onderscheiding op prijs stelt.
  • de toekenningsprocedure kan enkele maanden in beslag nemen, dus begin op tijd.
  • Om  de privacy van de kandidaat te waarborgen, zal aan u geen informatie worden gegeven over de overwegingen bij het besluit om iemand wel of niet een gemeentelijke onderscheiding te verlenen.

Wat kost het

Aan het aanvragen van een gemeentelijke onderscheiding zijn geen kosten verbonden.