Gemeentesecretaris Marike Arents heeft laten weten dat zij de gemeente Nuenen gaat verlaten. Per 15 juni 2024 start zij als directeur Stadsbeheer bij de gemeente 's-Hertogenbosch. 

Marike Arents: “Ik maak bewust de overstap van gemeentesecretaris naar deze directeursfunctie. Ik heb ervaren dat ik behoefte heb om samen met collega’s resultaten neer te zetten, in het samenspel van beleid en uitvoering. Afgelopen jaren lag mijn aandacht als adviseur vooral bij het college. Een mooie rol. En toch miste ik het ambtelijke samenspel. Daar wil ik weer middenin staan en dat kan bij de functie in Den Bosch.”

Op korte termijn zal de wervingsprocedure voor een nieuwe gemeentesecretaris starten. Omdat het ongetwijfeld enige tijd zal vergen voordat de nieuwe secretaris aan de slag kan, wordt voor de tussenliggende periode een interim-gemeentesecretaris aangesteld. Daarmee krijgen we de ruimte een zorgvuldig proces te doorlopen.

We wensen Marike veel succes in haar nieuwe betrekking.