In de winter is er kans op vorst en sneeuw. Gevolg: gladheid op straat. Gelukkig staan de gladheidsbestrijders van de gemeente Nuenen voor u klaar! Ze gaan op pad wanneer er kans is op gladheid. U kunt hun werkzaamheden zelfs volgen via het X-account (voormalig Twitter) @strooiploeg.

De gemeente is verantwoordelijk

De gemeente is verantwoordelijk als het gaat om het bestrijden van gladheid. We doen dat ieder winterseizoen op wegen, fietspaden en wandelpaden. Dit doen we niet op alle wegen, dat is namelijk niet te doen. In het uitvoeringsplan leest u precies waar we wat doen.

Waar strooien we?

Over het algemeen strooien we op:

 • hoofdwegen, denk aan ontsluitingswegen uit woonwijken en busroutes;
 • belangrijke andere wegen. Bijvoorbeeld bij openbare voorzieningen zoals winkels, scholen, zorginstellingen en bedrijventerreinen;
 • viaducten en bruggen;
 • fietspaden en fietsroutes

In deze plattegrond ziet u precies op welke straten (de groene lijnen) en fietspaden (de paarse lijnen) we strooien als het glad is. 

Wat doen we als het sneeuwt?

Als het echt hard sneeuwt dan is strooien alleen niet meer genoeg. In dat geval gaan we eropuit met sneeuwschuivers en borstels. Ook de voetgangersgebieden in het centrum en bij zorgcentra maken we dan sneeuwvrij.

Waar strooien we niet?

Helaas is het onmogelijk om overal te strooien. Daarom strooien we niet op trottoirs en straten in woonwijken en niet op openbare terreinen.

Uw eigen stoep sneeuwvrij

U kunt zelf ook meehelpen! Zorg bijvoorbeeld dat de stoep voor uw eigen woning zoveel mogelijk vrij blijft van sneeuw en ijs. Help ook de mensen in uw buurt die dat niet (meer) zelf kunnen. Zo houden we samen Nuenen buitengewoon veilig bij gladheid!

X (voormalig Twitter) en strooien

Wilt u weten wanneer de strooiploeg weer op pad gaat? Volg hen via hun X-acccount @strooiploeg, dan blijft u op de hoogte!

Feiten & cijfers

Visuele weergave met cijfers over gladheid. Tekst staat onder de afbeelding uitgeschreven.

Wat doen wij bij gladheid?

 • Tussen 1 november en 1 april
 • Uitvoering door lokale aannemers
 • 5 gemeentelijke gladheidscoördinatoren
 • 6 assistenten
 • 5 voertuigen
 • 25 strooiacties per jaar inclusief sneeuwruimacties
 • 3 rijbaanroutes
 • 2 fietspadroutes
 • 2,5 uur per keer strooien
 • 235 km afgelegd weg per strooiactie
 • 10 kleine strooiacties per jaar, bij bruggen/viaducten en klinkerwegen
 • 200 ton opslagcapaciteit strooizout (gemeentewerf)
 • 4 ton strooizout per strooiactie