Direct regelen

DigiD linkSubsidie aanvragen

We nemen uw aanvraag na ontvangst in behandeling en nemen eventueel contact op om de maatregelen te bespreken. Een afspraak maken om bij u thuis mee te kijken en tips te geven kan ook.

Klimaatveranderingen in uw woonomgeving

Met het veranderende klimaat komen extreme weersomstandigheden vaker voor. Hevige regenval in korte tijd en langdurige droogtes hebben vaak ernstige gevolgen, waaronder wateroverlast in straten en wijken. Aan de andere kant leiden deze weersomstandigheden ook tot verdroging van tuinen en natuur, wat weer gevolgen heeft voor flora en fauna.

Maatregelen gemeente

De gemeente neemt veel maatregelen om in te spelen op het veranderende klimaat. We leggen ondergrondse en bovengrondse voorzieningen aan om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld een infiltratievoorziening. Ook wordt er in de beplantingsplannen en het onderhoudsbeleid rekening gehouden met de biodiversiteit.

Doe zelf ook mee! 

Er zijn tal van voordelen aan een groen dak voor mens, maatschappij en natuur: 

 • Een groen dak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking. 
 • Vlinders en andere insecten kunnen onderdak en/of voedsel vinden in een groen dak. 
 • Een groen dak rondom zonnepanelen verhoogt het rendement. 
 • Het maakt uw dak meteen een stuk gezelliger en mooier. 
 • Het water wordt langer vastgehouden en deels opgenomen door het groene dak, waardoor het rioolstelsel minder belast wordt. 

Voorbereidingen

Afhankelijk van het type groendak dat aangelegd wordt, wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Een sedumdak kan bijvoorbeeld verschillende insecten aantrekken, terwijl een inheems natuurdak of kruidendak ook nog eens een voedselbron kan zijn voor bijen, hommels en vlinders. Niet ieder dak is geschikt voor alle types groen. Daarom is het belangrijk eerst te laten controleren wat de draagkracht is van uw dak. Laat u goed informeren door specialisten op dit gebied, voordat u de aanvraag doet.

Voorwaarden voor afkoppelsubsidie 

 • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen. 
 • U bent, als aanvrager, eigenaar van het af te koppelen perceel. 
 • U gaat minimaal 10m² dak vergroenen.  
 • Het af te koppelen verharde oppervlak is legaal aangesloten op een hemelwaterriool dat aangelegd is vóór 2006, of een gemengd riool. 
 • Het afkoppelen mag geen overlast veroorzaken op aanliggende percelen. 

In de volledige subsidieregeling(externe link) zijn alle voorwaarden te lezen. 

Deze regeling geldt voor particulieren en bedrijven en is van toepassing op bestaande gebouwen. Groendaksubsidie valt onder de subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Nuenen c.a., en is ook te combineren met het afkoppelen van regenpijpen

Subsidieregeling bij het vergroenen van bestaande dakoppervlakken

Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt een minimale wateropslag van 15 liter per m². De aanvrager dient ervoor te zorgen dat het dak voldoende draagkrachtig is voor de extra belasting. 

 • Bij af te koppelen oppervlakken groter dan 200m²:
  subsidie bedraagt €20,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak 
  (met een maximum van €7.500,- per subsidieaanvraag). 
 • Bij af te koppelen oppervlakken van 10m² t/m 200m²:
  subsidie bedraagt €20,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak 
  (met een maximum van €2.000,- per subsidieaanvraag). 

Alle subsidiebedragen zijn inclusief de subsidie die door Waterschap de Dommel wordt verstrekt. Bent u benieuwd wat mogelijk is voor uw woning? Stuur een mail naar afkoppelen@nuenen.nl, dan denken we graag met u mee.