De besluitvorming van de gemeenteraad vindt plaats in 3 vergaderfases: Beeldvormend, Oordeelsvormend, en Besluitvormend (BOB-model). Door deze manier van vergaderen wil de gemeenteraad meer interactie met inwoners. De gemeenteraad wil meer zijn eigen agenda bepalen en wil meer ruimte voor onderling debat op politieke standpunten.

Onderwerpen worden waar mogelijk geclusterd per thema:

  • Ruimte, Economie, Toerisme, Recreatie.
  • Samenleving, Handhaving, Veiligheid.
  • Algemeen.

Beeldvormend

Tijdens deze vergaderfase kan er op initiatief van de raad zelf, het college van B&W, inwoners of organisaties een beeldvormende avond worden ingepland om de gemeenteraad te informeren over een bepaald onderwerp. Raadsleden kunnen luisteren, vragen stellen en inwoners kunnen inspreken en hun visie en argumenten presenteren. Tijdens deze fase is er geen ruimte voor debat.

Oordeelsvormend

Het doel van de oordeelsvormende fase is dat raadsleden en fracties tot standpunten komen. Er vindt discussie plaats op basis van inhoudelijke argumenten en politieke standpunten.

Besluitvormend

Tijdens de raadvergadering worden eenvoudige besluiten, waar geen verder debat bij nodig is ‘afgehamerd’. Er worden geen argumenten meer uitgewisseld, er wordt alleen gestemd door de raadsleden. Onderwerpen die na de beeld- en oordeelsvormingsfase wel verdere verdieping nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er moties of amendementen zijn ingediend, worden besproken in de raadsvergadering.

Tip/suggestie doorgeven

Heeft u tips om het vergadermodel te verbeteren? Alle suggesties zijn welkom. Laat het ons weten via griffie@nuenen.nl.

Bekijk de actuele agenda en de vergaderstukken op de speciale website voor de raad.