De gemeenteraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken (zie de vergaderkalender van de gemeenteraad). Tijdens de vergadering neemt de gemeenteraad besluiten, worden actuele onderwerpen besproken en eventueel ophelderende vragen gesteld aan het college. Bij sommige onderwerpen neemt raad direct een besluit, bij andere onderwerpen vindt eerst nog een debat plaats voordat de raad besluit. Besluiten gaat bij meerderheid van stemmen. Het college stemt niet mee.

Raadsvergadering

De burgemeester zit de raad voor en wordt ondersteund door de griffer. Een raadsvergadering verloopt volgens bepaalde regels, deze staan in het Reglement van Orde.

De raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats vanaf 19:30 uur in de raadzaal (Klooster, Park 1). U kunt de vergadering vanaf de tribune volgen. De raadvergaderingen worden live uitgezonden door de Lokale Omroep Nuenen.

Een raadsvergadering gemist? Deze zijn terug te kijken via Raadsinformatie. Hier vindt u ook een overzicht van de vergaderdata en de agenda’s met de raadstukken.

Spreekrecht

Wilt u inspreken tijdens de raadsvergadering? Dan kunt u zich aanmelden.