Wat is het?

In onze gemeente gelden een aantal regels voor het houden van honden en huisdieren. Een van de regels is dat het niet is toegestaan om honden los te laten lopen.

Uitzondering op de regel zijn de hondenlosloopgebieden die zijn aangewezen:

Overtredingen die worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in artikel 2:57, 2:58, 2:59 en 2:59a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Folder

Wat moet ik doen?

Regels voor honden(eigenaren)

  • U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering van de hondenlosloopgebieden.
  • Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sportvelden en in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake is van een geleidehond of een sociale hulphond.
  • U moet uw hond voorzien van een halsband en een tatoeage of chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is.
  • U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een openbare plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor sommige gebieden geldt de opruimplicht niet. Mocht de opruimplicht niet gelden, dan staat dit aangegeven.

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hondenpoep te deponeren in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in parken, plantsoenen en bossen).

Hondenbelasting

De gemeente heft geen hondenbelasting. U hoeft geen aangifte te doen.