Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Hoe werkt het?

Heeft u een bijstandsuitkering via deze gemeente? Maak dan gebruik van het verkorte aanvraagformulier. Heeft u géén uitkering via de gemeente, gebruik dan het uitgebreide aanvraagformulier.

Hebt u nog vragen, vul het contactformulier in. Een van onze medewerkers belt u dan zo snel mogelijk terug.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U hebt voor lange tijd een laag inkomen. De gemeente bepaalt wat ‘voor lange tijd een laag inkomen’ is;
  • Uw eigen vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens. Voor een alleenstaande is de grens € 6.295,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 12.590,00. Dit geldt voor het jaar 2021;
  • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering;
  • U bent woonachtig in de gemeente als u het verzoek indient;
  • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.