Voor de afhandeling van WOZ-bezwaren stuurt Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) brieven naar bezwaarmakers met hierin het verzoek om aanvullende informatie, waaronder foto’s van de woning. Naar aanleiding van vragen over deze brief, heeft BSOB de brief recent aangepast: het is niet verplicht om foto’s van de woning aan te leveren. U kunt als bezwaarmaker de gegevens ook op een andere manier aanleveren bij BSOB, denk aan een inpandige opname, het invullen van een vragenlijst of een telefoongesprek. Neem daarvoor contact op met BSOB via 088-551 00 00

De foto-tool van BSOB waarnaar wordt verwezen in de brief voldoet aan de gestelde privacy-voorwaarden door de Waarderingskamer en de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van BSOB leest u veelgestelde vragen en antwoorden over de foto-tool en het informatieverzoek foto’s woningen: www.bs-ob.nl/foto-tool.