Informatieverzoek uit de BRP

Wat is het?

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om informatie uit de Basis Registratie Personen (BRP) over een ander persoon.

Wat moet ik doen?

U vraagt informatie online aan en de gemeente beoordeelt of u die krijgt of niet. De gemeente geeft die informatie niet zomaar. Zo moet er wel een wettelijke reden of gerechtvaardigd belang zijn.