Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we graag zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in Nuenen te bewaken, vinden regelmatig controles plaats. Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft op dinsdag 8 juni 2021 een controle uitgevoerd op twee maneges in de gemeente Nuenen. De controle was een gezamenlijke actie van politie, gemeente, veiligheidsregio en omgevingsdienst en Enexis.

Bevindingen controle

De controle vond overdag plaats en was gericht op brandveiligheid, milieu, dierenwelzijn en bouwtechnische veiligheid. Tijdens de controle verleenden de eigenaren volledige medewerking en werden er geen grote misstanden aangetroffen. Er zal nog wel verder onderzoek plaatsvinden naar de constructie van een aantal gebouwen. Er heeft een verbouwing plaatsgevonden zonder vergunning. Dit leidt nog tot een nacontrole.
 

Leefbaarheid en veiligheid vergroten

Het doel van dergelijke controles is het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Door deze controles gezamenlijk met andere overheidsinstanties uit te voeren worden in één keer verschillende misstanden aangepakt. Bij geconstateerde overtredingen maken de uitvoerende partijen een einde aan de illegale situatie en proberen zij herhaling daarvan te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld een dwangsom opgelegd worden.