Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we graag zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in Nuenen te bewaken, vinden regelmatig controles plaats. Dinsdag 23 juni 2020 vond een integrale controle plaats in het buitengebied. De controle is uitgevoerd volgens de corona-richtlijnen die zijn opgesteld door de landelijke overheid.

Doel controle

De controle was een gezamenlijke actie van gemeente Nuenen, (dieren)politie, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Tijdens de controle hebben de verschillende instanties gezamenlijk één grote locatie in het buitengebied in Nuenen gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Doel was met name het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de percelen. Daarnaast zijn brandveiligheid, constructie en milieu ook aspecten waarop gecontroleerd is. We willen hiermee de veiligheid en leefbaarheid in Nuenen vergroten en mogelijke illegale activiteiten terugdringen.

Geen overtredingen geconstateerd

De controle is rustig verlopen. De controleurs hebben alle medewerking gekregen om hun werk te kunnen doen. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Alle aspecten waarop gecontroleerd is, voldoen aan de wet- en regelgeving.

Samenwerkende overheid

In Oost Brabant werken gemeenten samen met andere overheden om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het is een taak van de samenwerkende overheid om een erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Controles kunnen daarom altijd en overal plaatsvinden, ook wanneer er geen directe signalen zijn van criminele activiteiten. 

Criminaliteit in het buitengebied

De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte leegstand door de coronacrisis neemt de interesse van criminelen alleen maar toe. Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Juist in deze tijd willen we voorkomen dat georganiseerde criminaliteit voet aan de grond krijgt in onze gemeente. Daarom hebben we ook nu onze ogen en oren open voor signalen die wijzen op criminaliteit. We vragen onze inwoners om hetzelfde te doen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat criminelen geen misbruik kunnen maken van deze crisis.

Uw melding helpt ons

Naast de rol van de overheid is ook uw rol als inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk! U bent immers de ogen en oren van de wijk en met uw oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Het aantal meldingen is de afgelopen periode enorm toegenomen. Zo hebben we in Oost Brabant in 2019 een verdubbeling van het aantal drugsregelateerde meldingen ontvangen via Meld Misdaad Anoniem ten opzichte het jaar ervoor. Uw melding helpt dan ook enorm en draagt bij aan een veilige leefomgeving.

Heeft u vermoedens van ondermijning of criminaliteit? Meld verdachte situaties altijd!

Dit kan bijvoorbeeld bij uw wijkagent, maar ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).