Inwoners van de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven kunnen meedenken over de toekomst van energie en klimaat. Dat kan via de online enquête op hetpon.nl/RES-ZOB (sluitingsdatum: 14 december 2020). In de Metropoolregio Eindhoven zijn plannen gemaakt voor een toekomstbestendige regio. Een eerste aanzet staat in de (concept) Regionale Energiestrategie (RES). Nu die grote lijnen bekend zijn, worden inwoners uitgenodigd om hun inbreng te leveren in de plannen.

Input voor definitieve plannen

Met dit onderzoek deze enquête willen de 21 gemeenten een beeld krijgen van de wensen, zorgen en suggesties rondom de energie en klimaat. In de  nquête komen onder andere vragen terug over energiebesparing en alternatieven voor aardgas om woningen te verwarmen. Ook kunnen inwoners hun mening geven over de opwek van duurzame energie met zonneparken en windturbines. Waar wilt u ze bijvoorbeeld wel of geen zonnevelden en windparken, en (hoe) wilt u willen ze hierin meedenken en meedoen? Het onderzoek wordt uitgevoerd door kennisinstituut het PON.

Naar RES 1.0

In de concept-RES die in september naar het Rijk is gestuurd staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten, en hieraan is meer dan een jaar werk vooraf gegaan. De komende maanden wordt toegewerkt naar de zogenaamde RES 1.0, die in maart 2021 klaar is. 

Meer informatie RES

Begin 2020 is een flitspeiling gehouden onder inwoners in de regio Zuid-Oost Brabant. De resultaten daarvan zijn meegenomen in de concept-RES, die in de zomer is afgerond. De internetconsultatie bouwt hierop voort en legt vragen voor die voor de RES 1.0 van belang zijn. Inwoners die hierover willen meedenken, gaan naar hetpon.nl/RES-ZOB. Invullen kan tot maandag 14 december.

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie en de overige activiteiten is te vinden op www.energieregiomre.nl.