Direct regelen

Wat is het?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugd- en opvoedhulp met uitzondering van langdurige, zeer intensieve zorg. U kunt hierbij denken aan de volgende voorzieningen:

 • Opvoedingsvragen
 • Ambulante jeugdhulp (jeugdhulp die in de thuissituatie geboden wordt)
 • Dagbehandeling
 • Begeleiding
 • Behandeling met verblijf
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gesloten jeugdzorg
 • Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (veilig thuis)
 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Jongerenwerk
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Verslavingszorg

Hoe werkt het?

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor jeugdhulp vul dan het aanmeldformulier in. U wordt dan teruggebeld door onze medewerkers van het CMD (Centrum voor Maatschappelijk Deelname). In het gesprek zoeken we samen met u naar een oplossing of maken we een persoonlijke afspraak.

Of neem telefonisch contact op met het CMD: (040) 283 16 75.

Informatie hierover vindt u ook in de flyer Jeugdhulp

Wat kost het?

Eventuele eigen bijdrage