Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Wat is het?

Kinderen zijn leerplichtig van 5 jaar tot 16 jaar. Dat betekent dat zij naar school moeten en ingeschreven staan bij een school. Hierna volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar die nog geen diploma HAVO, VWO of MBO2 hebben verplicht zijn nog naar school te gaan. In enkele gevallen is het mogelijk om vrijstelling te krijgen van de inschrijving of om bijzonder (extra) verlof te krijgen.

Wat moet ik doen?

Vrijstelling inschrijving

 • Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking.
 • U vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst- of levensovertuiging.
 • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.
 • U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.

U meldt bij de leerplichtambtenaar dat u uw kind niet inschrijft voor het kind 5 jaar wordt.

Doet u dit later, dan moet het elk jaar voor 1 juli.

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

 • kind is ziek
 • een religieuze feestdag
 • een belangrijke gebeurtenis zoals een huwelijk, begrafenis of verhuizing van het gezin
 • vakantie buiten schoolvakanties, omdat u door uw beroep niet in de schoolvakanties weg kunt (maximaal 10 dagen per jaar)

U meldt aan de school dat uw kind niet komt als:

 • uw kind ziek is;
 • er een religieuze feestdag is.
 • In andere gevallen vraagt u vrijstelling aan de directeur van de school

Vrijstelling tot 6 jaar

Is uw kind nog geen 6 jaar? Dan mag u uw kind thuishouden om te voorkomen dat het te veel wordt belast. Dit mag maximaal 5 uur per week. Met toestemming van de directeur kunt u dit uitbreiden naar maximaal 10 uur per week.