Er zijn kansen voor sport & bewegen in Nuenen! In 2020 willen we hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren, samen met onze partners.

Wat houdt een Lokaal Sportakkoord in?

In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Nuenen kunnen realiseren.

Startbijeenkomst op maandag 20 januari 2020

Belangrijke factoren voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord zijn betrokkenheid en  actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom worden sport- en beweegaanbieders, het brede maatschappelijke middenveld, onderwijs, bedrijfsleven, gemeente Nuenen en alle inwoners die graag meedenken over sport & bewegen in Nuenen, van harte uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezigen nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Nuenen, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat de inbreng van partners kan zijn.

 • Wat: Startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Nuenen.
 • Wanneer: Maandag 20 januari 2020 |18.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.00 uur met soep en een broodje).
 • Waar: Raadszaal Klooster, Park 1 in Nuenen
 • Wie: Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, onderwijs, bedrijfsleven, gemeente Nuenen en iedereen die zich betrokken voelt.
 • Aanmelden: Bevestig uw deelname (en die van eventuele collega’s, want we juichen een bredere vertegenwoordiging toe) uiterlijk 13 januari 2020 via www.ssnb.nl/sportakkoord-nuenen.

Sportformateur begeleidt proces in Nuenen

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aanstellen. In Nuenen wordt deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervuld door Daniëlle van Bakel, lid van de pool van sportformateurs van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant). Zij kijkt er naar uit de partijen in Nuenen te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Nuenen volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal:

 1. inclusief sporten en bewegen
 2. duurzame sportinfrastructuur
 3. vitale sport- en beweegaanbieders
 4. positieve sportcultuur
 5. van jongs af aan vaardig bewegen
 6. topsport die inspireert

Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan willen we In Nuenen graag samen invulling geven.

Meer informatie

Lees meer op de website van SSNB.