Wat is het?

Wilt u op een vaste markt staan, dan hebt u altijd een marktvergunning van de gemeente nodig voor een plaats op de markt. De gemeente Nuenen kent een brancheringslijst en kent geen wachtlijst.

Wilt u uw kraam op een openbare plaats plaatsen dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Weekmarkt

Iedere maandag is er een weekmarkt in het centrum van Nuenen. De markt is van 12:00 uur tot 16:30 uur.

In de marktverordening kunt u de brancheringslijst inzien.

Hoe werkt het?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Voor uw inschrijving moet u het volgende aanleveren:

  • Een recente inschrijving KvK (max 3 maanden oud)
  • Geldig legitimatiebewijs