Vanuit het Programma Wonen 2020-2030link naar pdf bestand willen we als gemeente stimuleren dat ouderen zich voorbereiden op levensloopbestendig wonen, in de eigen woning of elders. We krijgen regelmatig verzoeken van mensen die in familieverband willen wonen, maar waar mogelijk sprake is van strijdigheid met het omgevingsplan. Wanneer sprake is van mantelzorg (intensieve zorg of ondersteuning waarvan de behoefte kan worden aangetoond met een verklaring van huisarts), is dit vergunningsvrij mogelijk. We willen het echter ook mogelijk maken dat mensen die zich voorbereiden op het ouder worden maar waarbij strikt genomen geen sprake is van mantelzorg, wel alvast maatregelen kunnen nemen. Om het (tijdelijk) ‘buitenplans’ afwijken van het omgevingsplan onder voorwaarden mogelijk te maken hebben we regels opgesteld over meergeneratiewonen.

Wilt u meer weten over de regels in Nuenen? Lees dan de beleidsregel ‘Meergeneratiewonen gemeente Nuenen c.a. 2020(externe link)’ op overheid.nl.

Wilt u weten welke mogelijkheden voor meergeneratiewonen er zijn in uw situatie? Vul dan het online stroomschema in.

Stroomschema meergeneratiewonen

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met omgevingsvergunning@nuenen.nl