Direct regelen

Vergunning aanvragen

Wat is het?

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl.

Meer informatie vindt u in de Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten.

Wat moet ik doen?

Gemeentelijk monument

Neem vóórdat u een subsidieaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag de subsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument online aan.

Uw aanvraag dient vergezeld te gaan met:
 • Een gespecificeerde begroting van de kosten van het onderhoud of een gespecificeerde rekening van het abonnement of inspectierapport van de Monumentenwacht;
 • Indien van toepassing een bestek c.q. werkomschrijving;
 • Indien van toepassing, tekeningen die de bestaande en de te maken toestand van het pand weergeven (schaal 1: 100);
 • Indien van toepassing naam en adres van de aannemer(s)/uitvoerende bedrijven;
 • Indien van toepassing een B.T.W.-verklaring;
  • Indien van toepassing, een recent inspectierapport van de bouwkundige staat:
   • Volgens de werkwijze van de Monumentenwacht.
   • Opgesteld door een onafhankelijke deskundige of een deskundige instantie die het college aanvaardt.

Rijksmonument

Vul het hiervoor bestemde aanvraagformulier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in.

Let op: hou er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw monument kunt doorvoeren. Ook bent u verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten als dit voor het behoud van het monument nodig is.