De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van gemeente Nuenen dragen vanaf dinsdag 22 december 2020 altijd een bodycam op hun uniform. Uit een recente pilot blijkt dat het dragen van bodycams bijdraagt aan een veiligere werkomgeving van deze handhavers. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van Nuenen besloten om de boa’s structureel uit te rusten met een bodycam.

Positieve ervaringen na gezamenlijke pilot

Van 18 november tot en met 19 december 2020 hebben de boa’s van de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo als proef bodycams gedragen. Na afloop van de pilot hebben de gemeenten de ervaringen gedeeld en geëvalueerd. De ervaringen zijn positief: de bodycam wordt door een meerderheid van de boa’s gezien als een toegevoegde waarde en het draagt bij aan het veiligheidsgevoel.

Stijging van geweld tegen handhavers

In de afgelopen jaren – en zeker de afgelopen maanden - is een stijging van agressie en geweld te zien tegen medewerkers met een publieke taak, bijvoorbeeld tegen gemeentelijke handhavers. Ook de boa’s in Nuenen hebben tijdens het handhaven op straat soms te maken met agressie, wat zorgt voor een onveilig gevoel. Dat is ongewenst en onacceptabel, want onze handhavers moeten veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen en hun veiligheidsgevoel te vergroten, is besloten de handhavers uit te rusten met bodycams.

Werkwijze van de bodycam

Een bodycam is een kleine, draagbare videocamera die bevestigd wordt en goed zichtbaar is op de kleding van de boa. De bodycam staat niet standaard aan, maar zodra een situatie uit de hand dreigt te lopen kan de boa de camera aanzetten. De opnames die met de bodycam worden gemaakt zijn versleuteld en kunnen daardoor niet zomaar worden bekeken, bijvoorbeeld als een bodycam gestolen zou worden. De beelden kunnen ook worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en als bewijslast door politie en Openbaar Ministerie.

Veelgestelde vragen en antwoorden over gebruik bodycams

Mag ik gefilmd worden?

Ja, op voor publiek toegankelijke gebieden mag u door een boa met een bodycam worden gefilmd. 

Wat doet gemeente Nuenen met de opnamen?

De gemeente Nuenen bekijkt de beelden alleen als hier een uitleesverzoek voor komt. Dit verzoek kan van degene die gefilmd is komen, of van de boa of politie. De beelden kunnen gebruikt worden om daders op te sporen, of als bewijs in een strafzaak. Daarnaast kunnen de opnames gebruikt worden voor trainingsdoeleinden en klachtenafhandeling.  

Hoe lang blijven opnamen bewaard?

Na 28 dagen worden opnamen verwijderd waarvoor geen uitleesverzoek ontvangen is. Bodycamopnamen waarvan direct duidelijk is dat ze onbruikbaar zijn (bijvoorbeeld alleen lucht, geen audio) worden meteen verwijderd. Bij een uitleesverzoek worden opnamen tijdelijk opgeslagen. Opnamen die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, worden daarna zo spoedig mogelijk vernietigd. 

Hoe kan ik de opnamen bekijken?

Wanneer u gefilmd bent door een boa van de gemeente Nuenen, kunt u per mail of per post een uitleesverzoek doen.

Een verzoek per mail kunt u sturen naar boa@nuenen.nl.

Een schriftelijk verzoek kunt u sturen naar:
Gemeente Nuenen
Afdeling Ontwikkeling en Handhaving/cluster THOV
Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK  Nuenen

Zet in de brief uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres en geef aan waarom u de opname wilt bekijken. Vermeld ook waar, op welke dag en hoe laat de opname is gemaakt. Als het uitleesverzoek wordt goedgekeurd, wordt een afspraak met u gemaakt om de beelden te bekijken. Beelden worden nooit opgestuurd.