Nederlander worden door naturalisatie

Wat is het?

Er zijn 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, namelijk door:

 • Naturalisatie
 • Optie

Bekijk eerst bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Wat moet ik doen?

Als u aan de voorwaarden voldoet voor "Nederlander worden door naturalisatie", maakt u een telefonische afspraak (040) 2631 631 om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen.

Als u aan de voorwaarden voldoet voor "Nederlander door Optie", verwijzen wij u naar Nederlander worden door optie.

 • U maakt een afspraak en dient de aanvraag in.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.

Meenemen naar uw afspraak

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)
 • huwelijksakte (indien van toepassing)
 • akte van geregistreerd partnerschap (indien van toepassing)
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner (indien van toepassing)

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Wat kost het?

 • Enkelvoudig naturalisatieverzoek € 1023,00
 • Meervoudig naturalisatieverzoek € 1305,00
 • Naturalisatieverzoek van minderjarig kind dat bij de aanvraag is betrokken € 175,00
 • Enkelvoudig naturalisatieverzoek als u staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft € 760,00
 • Meervoudig naturalisatieverzoek als u staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft € 1044,00