Nuenen Brandveilig

Gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’. Doel was het aantal brandslachtoffers te verlagen door het geven van voorlichting en het plaatsen van rookmelders. In de afgelopen jaren hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers bijna 3.500 rookmelders geplaatst in zowel huur- als koopwoningen in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Deze vrijwilligers adviseerden daarnaast ook over de brandveiligheid, over het hebben van een vluchtplan en wat de juiste plekken zijn om melders te plaatsen. Eind 2018 is het project officieel beëindigd.

Aanmelden huisbezoek brandveiligheid

Heeft u om wat voor reden dan ook in het verleden niet deelgenomen aan het project of bent u later in Nuenen komen wonen? Voor onze (nieuwe) inwoners blijven wij de mogelijkheid bieden voor een huisbezoek inclusief het plaatsen van rookmelders en geven van brandveiligheidsadvies.

Aanmelden kan telefonisch via 040-2631 631. De vrijwilligers nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek om onder meer rookmelders te plaatsen. De rookmelders zijn voorzien van een ingebouwde batterij die niet verwijderd kan worden en hebben een gegarandeerde levensduur van 10 jaar. De eerste rookmelder kost € 17,50 en elke volgende € 15,- per stuk. Dit tarief is inclusief plaatsing, advies en een brandveiligheidscheck.

Via het algemene telefoonnummer (040-2631 631) en het contactformulier op onze website kunt u ook storingen aan rookmelders in uw koopwoning doorgeven als deze eerder via het project Nuenen (Brand)Veilig zijn geplaatst. Het aanbrengen of omwisselen van rookmelders gebeurt altijd nadat de vrijwilligers met u een afspraak hebben gemaakt.

Rookmelders zijn van levensbelang

Nog steeds denken veel mensen: ‘brand, dat overkomt mij toch niet’. Dit is een gevaarlijke gedachte, het kan iedereen overkomen. Als er brand is, heb je weinig tijd en dien je snel te handelen. De meeste dodelijke slachtoffers bij brand overlijden door het inademen van (giftige) rook. Bij een woningbrand is de hoeveelheid rook in de kamer(s) binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. In de eerste 5 maanden van 2018 waren er 11 fatale woningbranden met 11 dodelijke slachtoffers. Rookmelders zijn dan ook van levensbelang!
 

logo Nuenen brandveilig