Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet staat een nieuw instrument: het omgevingsplan. Het omgevingsplan komt in de plaats van het bestemmingsplan, maar is veel breder dan dat. Er worden nieuwe onderwerpen, maar ook regels van het rijk in opgenomen. Het omgevingsplan bevat alle regels voor de (fysieke) leefomgeving op lokaal niveau. De fysieke leefomgeving gaat over gebouwen, grond, wegen, water, groen, lucht, bodem, enzovoort. De gemeenteraad stelt één omgevingsplan voor de hele gemeente vast.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 hoeven gemeenten nog niet te beschikken over een nieuw omgevingsplan. Op die datum krijgen gemeenten een ‘omgevingsplan van rechtswege’. Een tijdelijk omgevingsplan. Dit plan bevat de huidige bestemmingsplannen, de Geurverordening en de ‘bruidsschat’. De bruidsschat bestaat uit ongeveer 600 regels uit de huidige rijksregelgeving van het Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en Besluit omgevingsrecht.

Vervolgens hebben gemeenten tot eind 2032 de tijd om het tijdelijke omgevingsplan om te zetten in een volwaardig nieuw omgevingsplan. Dit betekent dat we straks in een overgangsperiode zitten waarin ‘de winkel openblijft’ voor nieuwe ontwikkelingen en beleidsmatige wijzigen. Tegelijkertijd werken we aan de transitie naar één nieuw omgevingsplan. Dit is een behoorlijke klus waar we een aantal jaren de tijd voor hebben. Het heeft voordelen om de transitie te versnellen en zo snel mogelijk over te stappen naar één omgevingsplan met alle regels over de fysieke leefomgeving.

Tegelijkertijd staan we als gemeente voor grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, en moeten we realistisch zijn. We gaan ervan uit dat we een groot deel van de transitieperiode nodig hebben. Gelet op de omvang van de opgave adviseert de VNG ook om het omgevingsplan stapsgewijs op te bouwen.

Het (tijdelijk) omgevingsplan kunt u raadplegen bij Regels op de kaart.

Animatie Omgevingswet en Omgevingsplan

In deze animatie krijgt u uitleg over het Omgevingsplan en afwegingsruimte. Het omgevingsplan maakt overheden, inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot de gewenste leefomgeving.

Meer informatie over het Omgevingsplan leest u op https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/