Direct regelen

Wat is het?

Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder meer te maken hebben met o.a. veiligheid, gezondheid, uw omgeving en de buren. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen,bouwvoorschriften en duurzaam verbouwen. Alle gebouwen moeten aan de regels voldoen die hierin zijn opgesteld, ook als er geen vergunning nodig is.

Hoe werkt het?

Wel of geen omgevingsvergunning nodig?

Via de vergunningcheck kunt u uitzoeken of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft. Soms heeft u ook een vergunning voor andere activiteiten nodig. Bijvoorbeeld voor het kappen van een boom. Of voor het aanleggen van een uitrit.

Komt u er niet uit of uw bouwplan vergunningsvrij is? Neem dan contact op met de gemeente.

U kunt ook een principeverzoek indienen. Met een principeverzoek wordt aan de hand van schetsmatige tekeningen onderzocht of uw plan haalbaar is. 

Bestemmingsplan van de gemeente

Als u wilt (ver)bouwen moet u rekening houden met het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben.

Welstandseisen van de gemeente

Ook moet u rekening houden met de welstandseisen van de gemeenten. Die staan in de welstandsnota. In deze nota staan de voorwaarden waaraan uw bouwplan moet voldoen. Bijvoorbeeld of uw bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving.

Bouwverordening van de gemeente

Bouwplannen moeten ook voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening. De bouwverordening gaat uiteindelijk verdwijnen. Er zijn nu nog 3 voorschriften over:

  • stedenbouwkundige voorschriften;
  • voorschriften om bouw op verontreinigde bodem te voorkomen;
  • procedurele welstandsvoorschriften.

Bouwbesluit

Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met de bouwvoorschriften van onder andere het Bouwbesluit 2012. Dit besluit bevat voorschriften over (ver)bouw van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen, over sloop en over veiligheid tijdens bouwen en slopen.

Overleg met buren over (ver)bouwplannen

Het is verstandig om vooraf met uw buren over de (ver)bouwplannen te overleggen. Daarmee kunt u problemen voorkomen. Buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Bekijk eerst of u er samen uitkomt. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u juridisch advies krijgen bij het Juridisch Loket.

Vergunning om te (ver)bouwen aanvragen

De vergunning kunt u online regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD. eHerkenningsmiddel vraagt u via eHerkenning aan.

Wat kost het?

De tarieven kunt u vinden in de legesverordening.