Direct regelen

Wat is het?

Ratten, kakkerlakken, wespen, hoornaars, eikenprocessierupsen en zilvervisjes vallen allemaal onder ongedierte. De gemeente verwijdert alleen ongedierte als het een gevaar oplevert voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld een rattenplaag) en als het ongedierte in de openbare ruimte leeft.

Ongedierte in eigen woning

Voor ongedierte dat in uw eigen woning of op uw perceel leeft, moet u zelf op zoek naar een bedrijf dat ongedierte bestrijdt en verwijdert. Algemene informatie over diverse plaagdieren, zoals leefwijze, overlast en te nemen maatregelen, kunt u vinden op de site van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). U kunt het KAD ook telefonisch bereiken via 031 - 741 96 60.

Hoe werkt het?

Wilt u iets melden over ongedierte in uw omgeving, dan kunt u dat doen via een Melding onderhoud openbare ruimte. U kunt daarvoor terecht bij het digitale meldpunt of telefonisch via (040) 2631631.