Het ontwerp van de Omgevingsvisie voor Nuenen is gereed en ligt ter inzage. De Omgevingsvisie biedt een blik op hoe de gemeente op de lange termijn omgaat met de fysieke leefomgeving en het grondgebied. Het ontwerp van de Omgevingsvisie en alle bijbehorende stukken liggen van 5 maart tot en met 15 april 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze indienen op het ontwerp. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. U kunt ook een brief online sturen via het contactformulier. Deze wordt als een officiële brief in behandeling genomen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw J. de Vrees van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040 - 263 16 31).

Naar de ontwerp Omgevingsvisie

Lees meer over (het proces van de totstandkoming van) de Omgevingsvisie