Sociaal Medische Advisering

De gemeente Nuenen heeft een overeenkomst voor Sociaal Medische Advisering (SMA). Deze overeenkomst loopt dit jaar af. De gemeenten uit de regio's A2, BOV Kempen, Dommelvallei plus, Gemeente Maashorst en het Land van Cuijk willen SMA in gezamenlijkheid inkopen. Het college stelt de inkoopstrategie hiervoor vast.