Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft de raad gisteravond aangegeven weer digitaal te gaan vergaderen. Dit betekent dat aanstaande donderdag 15 oktober de eerste digitale vergadering plaatsvindt via Teams. In de raadzaal zijn alleen de voorzitter Louis Koenen en de commissiegriffier Marloes Laurenssen aanwezig.