Vragen over belastingzaken vanaf 2024 zijn overgenomen door Belastingsamenwerking Oost-Brabant(externe link)

Vragen over belastingzaken van 2023 of ouder: graag telefonisch contact opnemen met de gemeente Nuenen via 040-2631631. 

Automatische incasso

Staat op uw aanslagbiljet vermeld dat uw belasting voor eind mei betaald moet worden, maar betaalde u voorgaande jaren via automatische incasso? Dan hoeft u geen actie te ondernemen en wordt uw belastingaanslag ook dit jaar weer automatisch van uw rekening afgeschreven. Dit staat helaas niet duidelijk op alle aanslagbiljetten vermeld.

Als u niet eerder via automatische incasso betaalde dan kunt u dit aanvragen via de digitale balie van BSOB(externe link)

Voor reclameobjecten (of bij) uw vestiging binnen in het centrum(externe link) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, betaalt u gemeentelijke belasting. De gebruiker van het pand waar deze uiting bij hoort, betaalt de belasting. 

Het gaat bijvoorbeeld om schriftelijke aankondigingen, foto's, tekeningen, logo's, stickers, gevelreclame, lichtbakken en uithangborden. 

Hoe werkt het?

U ontvangt uw belastingaanslag in uw brievenbus of digitaal in uw Berichtenbox(externe link)

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de reclamebelasting(externe link) voor de gemeente Nuenen. Hier kunt u terecht voor nadere uitleg, bijvoorbeeld over de tarieven van dit jaar. 

Inzage en zaken regelen

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de reclamebelasting(externe link) voor de gemeente Nuenen. Hier kunt u terecht voor inzage in uw gegevens en om zaken te regelen zoals bijvoorbeeld de betaling. 

ga naar het digitale loket(externe link)

Via de digitale balie van BSOB vindt u: 

  • uw aanslagbiljet (digitaal raadplegen en downloaden)
  • specificatie: hoe is het bedrag opgebouwd 
  • aanvraag van automatische incasso 

Ook kunt u via BSOB bezwaar maken(externe link) als u het niet eens bent met het bedrag. 

Meer informatie 

Naast reclamebelasting BSOB zorg voor de gemeentelijke belastingen in Nuenen. Heeft u vragen (zoals de manier waarop het bedrag is berekend en de voorwaarden die hierin meespelen) dan kunt u contact opnemen:  

Tarieven 2024

reclame-object in aangewezen centrumgebied, per jaar/per vestiging€ 368,16
WOZ-waarde hoger dan €130.000,00 vermeerderd met een bedrag per € 1.000 waarde€ 3,12
maximaal bedrag per vestiging€ 946,80