Reclamebelasting

Voor reclameobjecten (of bij) uw vestiging binnen in het centrum die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, betaalt u gemeentelijke belasting. De gebruiker van het pand waar deze uiting bij hoort, betaalt de belasting. 

Het gaat bijvoorbeeld om schriftelijke aankondigingen, foto's, tekeningen, logo's, stickers, gevelreclame, lichtbakken en uithangborden. 

Hoe werkt het?

U ontvangt uw belastingaanslag in uw brievenbus of digitaal in uw Berichtenbox

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de reclamebelasting voor de gemeente Nuenen. Hier kunt u terecht voor nadere uitleg, bijvoorbeeld over de tarieven van dit jaar. 

Inzage en zaken regelen

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de reclamebelasting voor de gemeente Nuenen. Hier kunt u terecht voor inzage in uw gegevens en om zaken te regelen zoals bijvoorbeeld de betaling. 

ga naar het digitale loket

Via de digitale balie van BSOB vindt u: 

  • uw aanslagbiljet (digitaal raadplegen en downloaden)
  • specificatie: hoe is het bedrag opgebouwd 
  • aanvraag van automatische incasso 

Ook kunt u via BSOB bezwaar maken als u het niet eens bent met het bedrag. 

Meer informatie 

Naast reclamebelasting BSOB zorg voor de gemeentelijke belastingen in Nuenen. Heeft u vragen (zoals de manier waarop het bedrag is berekend en de voorwaarden die hierin meespelen) dan kunt u contact opnemen:  

Tarieven 2024

reclame-object in aangewezen centrumgebied, per jaar/per vestiging€ 368,16
WOZ-waarde hoger dan €130.000,00 vermeerderd met een bedrag per € 1.000 waarde€ 3,12
maximaal bedrag per vestiging€ 946,80