De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. De Rekenkamer onderzoekt één tot twee onderwerpen per jaar. De onderzoeken zijn erop gericht om uit te zoeken in hoeverre de beleidsuitvoering binnen de gemeente effectief (worden de gestelde doelen gehaald) en efficiënt (wordt er geen geld verkwist) plaatsvindt. Uiteindelijke doel van de Rekenkamer is niet om te constateren wat er fout is, maar om uit vinden waar het beter kan.