Wat is het?

U betaalt rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op de gemeentelijke riolering. Van de inkomsten onderhoudt en vernieuwt de gemeente de riolering.

Hoe werkt het?

U betaalt rioolheffing via Brabant Water. Afvalstoffenheffing betaalt u aan de gemeente Nuenen. 

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Verhuizing

Gaat u verhuizen uit Nuenen? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Nuenen woont automatisch terug.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Wat kost het?

Heffing per kubieke meter: € 1,39 (tarief 2021)